ردیاب Gold Step Pro Max | ویژگی ها و لیست قیمت جدید

ردیاب Gold Step Pro Max | ویژگی ها و لیست قیمت جدید

06 مارس 23

ردیاب Gold Step Pro Max | ویژگی ها و لیست قیمت جدید   معروف ترین دستگاه در جهان و پرکاربردترین دستگاه کاوشگران طلا و فلزات گرانبها در زیر زمین، دستگاه Gold Step است که نسخه قبلی، همواره استاد ردیاب های دوربرد، کارآمدترین و منعطف در تشخیص هر چیزی بوده است.  از طریق این مدل علمی موفق، بسیاری از کاوشگران در...

لیست قیمت فلزیاب
اخبار ویژه