دستگاه فلزیاب MOTHER LOAD LOCATOR

دستگاه فلزیاب MOTHER LOAD LOCATOR

09 شهریور 96

دستگاه فلزیاب مادر لود لوکیتور محصول تریجرناو آمریکا دستگاه فلزیاب MOTHER LOAD LOCATOR وقتي يك سيگنال فركانس پايين قوي از طريق زمين و از يك پروب به پروب ديگر منتقل مي گردد ، موج استفاده شده به يك حامل معروف است.   فلزياب Mother load داراي يك موج فركانس پايين خاص است كه مسافتهاي زيادي را در زمين طي مي...

لیست قیمت فلزیاب
اخبار ویژه