فلزیاب و طلایاب RELIC STRIKER

فلزیاب و طلایاب RELIC STRIKER

06 فروردین 92

فلزیاب و طلایاب RELIC STRIKER ,بهترین آشکارساز VLF هست که تا به حال ساخته شده است. دستگاه فلزیاب رلیک استریکر _ RELIC STRIKER در مقایسه با دیگر دستگاه های فلزیاب ،دارای عملکرد بهتر و نفوذ بیشتر در خاک های دارای مواد معدنی بالا ،با قطعات بزرگ و بسیار زیاد است. The new professional ALL TERRAIN metal detector. The Detech Relic...

لیست قیمت فلزیاب
اخبار ویژه