گنجیاب و رادار نفوذ در زمین گپارد-Gepard GPR

گنجیاب و رادار نفوذ در زمین گپارد-Gepard GPR

25 بهمن 94

گنج یاب و رادار نفوذ در زمین حرفه ای گپارد با عمق کاوش استثنایی 40 متر ،همراه با 2 سال گارانتی Gepard GPR یک رادار نفوذ در زمین بسیار انعطاف پذیر ،قابل حمل و نقل و قدرتمند نفوذ در زمین می باشد که برای تشخیص مواد زیر زمینی مانند خطوط لوله ،حفره ها ،کانال ها ،لوله ها ،تونل ها و...

لیست قیمت فلزیاب
اخبار ویژه