طلسم -آشنایی با انواع طلسم و انواع طلسمات قبل و بعد از اسلام

طلسم -آشنایی با انواع طلسم و انواع طلسمات قبل و بعد از اسلام

15 اکتبر 16

 آشنایی با انواع طلسم طلسم این مبحث و تمامی مباحث این سرفصل فقط برای آشنایی با عناوین و اصطلاحات و باور های رایج در برخی بیان میگردد چرا که اگر کسی از این اصطلاحات استفاده کرد آگهی کامل بر مفهوم رایج آن داشته باشید حال آنکه هیچ گونه تاییدی از سمت نگارنده بر مطلب نمیباشد.   طلسم : به معنای توهم...

لیست قیمت فلزیاب
اخبار ویژه