بزرگترین هرم مصر که هرم خوفو نام دارد

بزرگترین هرم مصر که هرم خوفو نام دارد

27 مهر 95

بزرگترین هرم مصر که هرم خوفو نام دارد ( و خواص آن ) بزرگترین هرم مصر حدود ۴۶۵۰ سال پیش  به دستور خوفو ( فرعون دوم ) ساخته شد این هرم عظیم از حدود دو میلیون و سیصد هزار قطعه سنگ بزرگ که وزن متوسط هر کدام به ۵/۲ تن میرسد طبق محاسبات دانشمندان وزن کله این هرم به بیش از۵/۶  میلیون تن بالغ...

لیست قیمت فلزیاب
اخبار ویژه