دستگاه فلزیاب ACE 400 محصول 2016 آمریکا + فیلم

دستگاه فلزیاب ACE 400 محصول 2016 آمریکا + فیلم

07 شهریور 96

دستگاه فلزیاب ایس 400 محصول گرت آمریکا دستگاه فلزیاب ACE 400 جدیدترین محصول شرکت گرت آمریکا دستگاه طلایاب، فلزیاب پیشرفته ACE™ 400 پادشاه سری حساسیت بالاتر نسبت به دستگاه گرت ACE 250، که کمک می‌کند به شناسایی اهداف خوب و حذف فلزات زائد از محدوده فلز موردنظر شامل نقطه یابی الکترونیکی، تعیین موقغیت مکانی و بازیابی اطلاعات با سرعت تشخیص...

لیست قیمت فلزیاب
اخبار ویژه